Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

...80% naszych zbiorów stanowią druki muzyczne
i książki o tematyce związanej z muzyką

Katalog Biblioteki ZPSM - dostępny online - Zapraszamy!

28.08.202 r.

Zakładając konto i logując się w katalogu MolNet+ ZPSM zyskujesz dostęp do możliwości zamawiania wypożyczeń książek i nut przez internet. Wystarczy już przyjść do Biblioteki ZPSM i odebrać zamówione materiały...

Procedura jest następująca: 1) przez dziennik Librus wyślij nauczycielowi bibliotekarzowi swój adres mailowy, aby móc założyć konto biblioteczne (jednorazowo), 2) następnie, gdy otrzymasz przez dziennik Librus mailową informację zwrotną – załóż swoje konto (jednorazowo)/zaloguj się w katalogu MolNet+ na stronie www Szkoły, 3) wyszukaj w katalogu MolNet+ potrzebne książki, nuty (system poinformuje Cię czy są one dostępne) i zamów je, 4) po otrzymaniu mailowej informacji zwrotnej zgłoś się do Biblioteki ZPSM po odbiór zamówionych materiałów.

Zapraszamy do korzystania!

Katalog Biblioteki ZPSM...

początek strony...

Nutowe biblioteki cyfrowe dostępne w internecie

9.05.2018 r.

początek strony...

Biblioteka Cyfrowa ZCDNu – dostępna już dla czytelników

14.09.2011

Czytelnicy mogą już korzystać ze zbiorów Biblioteki Cyfrowej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, która została otwarta 12 września 2011 roku. Wśród kolekcji tejże biblioteki, oferującej głównie pozycje związane z pedagogiką, dydaktyką i szkolnictwem naszego regionu, znajduje się także część zdigitalizowanych zbiorów naszej biblioteki – biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Są to głównie druki muzyczne pochodzące z przedwojennego Szczecina. Wiele z nich opatrzonych jest pieczęciami Loewe Konservatorium * Stettin – przedwojennego szczecińskiego konserwatorium muzycznego. Na innych widnieją pieczęcie przedwojennych szczecińskich księgarni muzycznych, których właścicielami byli między innymi: S. Kasselow, E. Simonn czy W. Hofmeister. Na drukach tych, można odnaleźć także autografy przedwojennych właścicieli, z ich własnoręcznymi notatkami oraz ręcznie naniesione daty. Wszystkie one dostępne w Bibliotece Cyfrowej ZSM można teraz przeglądać także w Bibliotece Cyfrowej ZCDNu.

więcej informacji na stronie ZCDN w Szczecinie...

początek strony...

Katalogi innych bibliotek dostępne w internecie

9.05.2018 r.

Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej ZCDN jest biblioteką specjalistyczną, której ofertę kierujemy przede wszystkim do kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów kierunków pedagogicznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania. Biblioteka zapewnia: dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym; możliwość skorzystania z fachowej informacji bibliograficznej z zakresu różnych dziedzin wiedzy; kompetentną obsługę, którą zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogicznej i bibliotekarska.

:: rozpocznij wyszukiwanie...

KaRo (katalog rozproszony) jest wyszukiwarką korzystającą z protokołu Z39.50. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących pozycji księgarskich, czasopism lub opisów bibliograficznych. KaRo należy traktować jako narzędzie uzupełniające polski centralny katalog NUKAT.

:: rozpocznij wyszukiwanie...

NUKAT to katalog centralny. Oznacza to, że opisywane w nim dokumenty znajdują się w zbiorach wielu bibliotek w całej Polsce (a nawet w Rzymie i Paryżu). Bibliotekarze katalogują wspólnie, gotowe opisy publikacji (rekordy bibliograficzne) kopiują do swoich lokalnych katalogów, a użytkownicy katalogu NUKAT mają informację o zasobach bibliotek naukowych i akademickich w jednym miejscu. Moc korzyści! Katalog NUKAT powstał w 2002 r. z inicjatywy grupy bibliotek akademickich i Biblioteki Narodowej. Sfinansowanie tego przedsięwzięcia było możliwe dzięki grantowi Fundacji A.W. Mellona. Dziś NUKAT współtworzy ponad 130 bibliotek, a dane gromadzone w katalogu rosną szybko – w 2008 r. – 1 mln opisów, 2011 r. – ponad 2 mln, a w styczniu 2015 r. już 3 mln rekordów bibliograficznych!

:: rozpocznij wyszukiwanie...

początek strony...

Regulaminy i inne dokumenty

początek strony...

Multimedialne Centrum Informacji

MIC dostępne jest w godzinach pracy biblioteki. Można tu skorzystać ze stanowisk komputerowych oferujących dostęp do internetu, oraz dostęp do katalogu naszej biblioteki.

W MCI można pracować korzystając z pakietu Microsoft Office, można przeglądać filmy DVD, słuchać muzyki, zapisywać swoje dane na pytach CD/DVD z pomocą programu Nero. Można także skanować, oraz drukować potrzebne materiały. Dostępne są tu także multimedialne słowniki oraz encyklopedie. Zapraszamy!

w bibliotece ZPSM...
...i poza biblioteką - bajkowe spotkanie z dziećmi w szpitalu

początek strony...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

7.05.2018 r.

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie, brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W ramach Programu zrealizowano między innymi następujące działania:

 • - przeprowadzono badanie ankietowe oceniające stan czytelnictwa wśród uczniów OSM II st. Badanie to przeprowadzono z użyciem ankiety przygotowanej przez Instytut Polonistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego z pomocą internetowego narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.interankiety.pl
 • - w porozumieniu z Biblioteką Pedagogiczna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie przygotowano kosztorys zakupów. Zaplanowano zakup lektur dla nowo powstających klas 7 i 8 szkoły podstawowej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Podjęto także współpracę z wyżej wymienioną Biblioteką dotycząca wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Przygotowany kosztorys zakupu został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski ZSM i Radę Rodziców ZSM.
 • - zakupiono 290 książek obejmujących 18 tytułów zgodnych z przygotowanym kosztorysem. Założono tak rozdysponować przyznaną kwotę 4000 zł, by nasi uczniowie mieli dostęp do min. 25 woluminów z każdego tytułu.
 • - zrealizowano wydarzenia promujące czytelnictwo „Poczytaj mi mój Profesorze”. Poszczególne klasy wybrały następujące lektury szkolne, które czytali im wylosowani przez nich nauczyciele: Opowieść Wigilijna, Karola Dickensa; 12 prac Herkulesa, Agaty Christi; Mały Książę, Antoine’a de Saint-Exupéry’ego; Krzyżacy, Henryka Sienkiewicza; Kamienie na szaniec, Aleksandra Kamińskiego; Mistrz i Małgorzata, Michaiła Bułhakowa; Dziady, Adam Mickiewicza; Jądro ciemności, Josepha Conrada.
 • - zrealizowano projekt edukacyjny, którego celem było nagranie przez naszych uczniów wybranych tekstów w formie audiobooka czy słuchowiska. Nagrania te chcemy udostępnić naszym niewidomym uczniom.
 • - odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów POSM II st. dotyczące następującej tematyki: rola i znaczenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, stan czytelnictwa w POSM II st. na podstawie analizy badań ankietowych przeprowadzonych w kwietniu i maju 2017 r., stan zasobów lektur szkolnych i ewolucja tegoż stanu w bibliotece ZPSM w Szczecinie na przestrzeni lat 2007 - 2017, źródła finansowania zakupu lektur szkolnych - w tym Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkoła zakupiła następujące lektury:

początek strony...

Lektury szkolne zakupione ze środków Rady Rodziców ZPSM w Szczecinie

18.05.2018 r.

początek strony...

Digitalizacja zbiorów historycznych Biblioteki ZSM w Szczecinie

dygitalizacja

W roku 2010 Rozpoczęto realizację projektu digitalizacji historycznego zbioru druków muzycznych, który stanowi część zbiorów druków muzycznych biblioteki naszej Szkoły.

Celem projektu jest przywrócenie do życia ok. 3 tys druków muzycznych naruszonych "zębem czasu". Druki te niejednokrotnie oznaczone są pieczęciami m. in. przedwojennego Loewe Conservatorium Stettin, czy pieczęciami ówczesnych księgarni muzycznych. Wiele z nich posiada także autografy swych uprzednich właścicieli - mieszkańców przedwojennego Szczecina.

Obecnie w Multimedialnym Centrum Informacji naszej Szkoły z pozimu Biblioteki Cyfrowej ZSM dostępne są w formie elektronicznej następujące woluminy (są to przede wszystkim miniatury fortepianowe kompozytorów takich jak: Beethoven, Mozart, Schubert, Schuman, Mendelssohn, Brahms i innych). Z biegiem czasu dostępne one będą także w Bibliotece Cyfrowej "Pomerania". Digitalizacja tych zbiorów ma także stać się przyczynkiem do opracowania ich pod kątem proweniencji i losów które im towarzyszyły.

początek strony...

"Ocalić od zapomnienia..."

5.01.2012

"Ocalić od zapomnienia. Digitalizacja zbiorów przedwojennych biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie". Taki oto tytuł nosi artykuł zamieszczony w dwumiesięczniku "Refleksje"" wydawanym przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Artykuł ten, zawiera informacje dotyczące postępu prac nad dygitalizacją zbiorów przedwojennych biblioteki Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie.

Polecamy także cały aktualny numer dwumiesięcznika, który tym razem poświęcony jest edukacji wczesnoszkolnej.

początek strony...

Tematyczne zestawienia bibliograficzne przydatne w pracy nauczyciela szkoły muzycznej

3.09.2018 r.

:: psychologia muzyki...

:: muzyka - dydaktyka, metodyka, pedagogika...

:: muzyka - pedagogika instrumentalna (technika gry i interpetacja)...

:: szkoła muzyczna - wychowanie...

:: szkolnictwo muzyczne w Polsce...

początek strony...

wolnelektury.pl

17.02.2017

Język polski - 1OSM od roku 2017/2018 oraz 2OSM od roku 2018/2019

:: Charles Dickens, Opowieść wigilijna

:: Aleksander Fredro, Zemsta

:: Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów

:: Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

:: Ignacy Krasicki, Żona modna

:: Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka

:: Adam Mickiewicz, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz

:: Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

:: Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

:: Juliusz Słowacki, Balladyna

:: Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

:: Sławomir Mrożek, Artysta

:: Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż)

:: Pełne teksty lektur szkolnych (SP i LO) na stronie lektury.gov.pl...

początek strony...

UKD Zbiorów Specjalnych biblioteki ZSM

 • System uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD) stosowany w klasyfikacji zbiorów specjalnych Biblioteki ZSM
 • przykładowa UKD
 • Beethoven 78(430)"17/18":[780.8:780.616]:78.089
 •  
 • interpretacja poszczególnych symboli:
 • Beethoven = kompozytor
 • 78 = muzyka
 • (430) = Niemcy
 • "17/18" = wiek XVIII / XIX
 • 780.8:780.616 = muzyka na poszczególne instrumenty - muzyka na instrumenty klawiszowe
 • 78.089 = oznaczenie postaci zapisu - nuty
 •  
 • stąd całość zapisu powyższego UKD można zinterpretować w następujacy sposób:
 • Ludwig van Beetthoven (1770-1827)- muzyka niemiecka XVIII / XIX w. - muzyka na inastrumenty klawiszowe - nuty
 •  
 • Symbole UKD stosowane w klasyfikacji zbiorów specjalnych Biblioteki
 • ZSM780.8:780.611/.615 = muzyka na instrumenty strunowe / smyczkowe / szarpane
 • 780.8:780.616 = muzyka na instrumenty klawiszowe / muzyka fortepianowa
 • 780.8:780.634 = muzyka na instrumenty perkusyjne
 • 780.8:780.64 = muzyka na instrumenty dęte
 • 780.8:780.649 = muzyka organowa
 • 780.8:780.65 = muzyka na instrumenty mechaniczne
 • 784 = muzyka wokalna / chóralna
 • 785 = muzyka instrumentalna / symfoniczna
 • 785.7 = muzyka kameralna
 • 78.036.9 = muzyka jazzowa i pokrewna
 • 78.033/.034 = muzyka dawna
 • 78.036 = muzyka nowoczesna
 •  
 • 78(430) = muzyka niemiecka
 • 78(436) = muzyka austriacka
 • 78(437) = muzyka czeska
 • 78(438) = muzyka polska
 • 78(439) = muzyka węgierska
 • 78(44) = muzyka francuska
 • 78(450) = muzyka włoska
 • 78(460) = muzyka hiszpańska
 • 78(470) = muzyka rosyjska
 • 78(481) = muzyka norweska
 • 78(494) = muzyka szwajcarska
 • 78(495) = muzyka grecka
 • 78(410) = muzyka angielska

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)