Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

Wychowawcy (POSM II st.) i opiekunowie (PSM I i II st.) roczników

początek strony...

Katalog Biblioteki ZPSM - dostępny online - Zapraszamy!

28.08.202 r.

Zakładając konto i logując się w katalogu MolNet+ ZPSM zyskujesz dostęp do możliwości zamawiania wypożyczeń książek i nut przez internet. Wystarczy już przyjść do Biblioteki ZPSM i odebrać zamówione materiały...

Procedura jest następująca: 1) przez dziennik Librus wyślij nauczycielowi bibliotekarzowi swój adres mailowy, aby móc założyć konto biblioteczne (jednorazowo), 2) następnie, gdy otrzymasz przez dziennik Librus mailową informację zwrotną – załóż swoje konto (jednorazowo)/zaloguj się w katalogu MolNet+ na stronie www Szkoły, 3) wyszukaj w katalogu MolNet+ potrzebne książki, nuty (system poinformuje Cię czy są one dostępne) i zamów je, 4) po otrzymaniu mailowej informacji zwrotnej zgłoś się do Biblioteki ZPSM po odbiór zamówionych materiałów.

Zapraszamy do korzystania!

Katalog Biblioteki ZPSM...

początek strony...

Rada rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie

początek strony...

Dofinansowanie wyjazdów na konkursy i przesłuchania makroregionalne przez Radę Rodziców

początek strony...

Informacja o opłatach za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

17.08.2018

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji wynosi – 9 zł.
Opłata za wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu wynosi – 26 zł.

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego
ul. Staromłyńska 13
70-561 Szczecin
Bank NBP o/o w Szczecinie 47 1010 1599 0053 1122 3100 0000
z dopiskiem „opłata za duplikat legitymacji/świadectwa – imię i nazwisko ucznia”
Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat wnioskowanego dokumentu.

podstawa prawna:
§ 22. ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek Artystycznych;
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity z dnia 10 maja 2018r.

początek strony...

Konwencja ONZ o Prawach Dziecka

3.09.2018 r.

źródło: www.unicef.pl

Aby powiększyć, kliknij na plakat...

Prawa Ucznia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie określa jego Statut.

:: Konwencja ONZ o Prawach Dziecka (opracowanie w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska)...

:: Prawa Dziecka - wersja przyjazna dzieciom (źródło: www.unicef.pl)...

:: zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu "Prawa Dziecka" (kwerendy dokonał i opracował - Waldemar Cieślok)...

:: "Twoje Prawa - Dominik odpowiada na listy" (źródło: www.unicef.pl)...

:: www.unicef.pl...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - strefa młodych...

Prawa Ucznia..., ale także Jego Obowiązki

3.09.2018 r.

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)