Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

Wychowawcy (POSM II st.) i opiekunowie (PSM I i II st.) roczników

początek strony...

Katalog Biblioteki ZPSM - dostępny online - Zapraszamy!

28.08.202 r.

Zakładając konto i logując się w katalogu MolNet+ ZPSM zyskujesz dostęp do możliwości zamawiania wypożyczeń książek i nut przez internet. Wystarczy już przyjść do Biblioteki ZPSM i odebrać zamówione materiały...

Procedura jest następująca: 1) przez dziennik Librus wyślij nauczycielowi bibliotekarzowi swój adres mailowy, aby móc założyć konto biblioteczne (jednorazowo), 2) następnie, gdy otrzymasz przez dziennik Librus mailową informację zwrotną – załóż swoje konto (jednorazowo)/zaloguj się w katalogu MolNet+ na stronie www Szkoły, 3) wyszukaj w katalogu MolNet+ potrzebne książki, nuty (system poinformuje Cię czy są one dostępne) i zamów je, 4) po otrzymaniu mailowej informacji zwrotnej zgłoś się do Biblioteki ZPSM po odbiór zamówionych materiałów.

Zapraszamy do korzystania!

Katalog Biblioteki ZPSM...

początek strony...

Dokumentacja do pobrania

początek strony...

Konwencja ONZ o Prawach Dziecka

3.09.2018 r.

źródło: www.unicef.pl

Aby powiększyć, kliknij na plakat...

Prawa Ucznia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie określa jego Statut.

:: Konwencja ONZ o Prawach Dziecka (opracowanie w ramach projektu Wolne Lektury przez fundację Nowoczesna Polska)...

:: Prawa Dziecka - wersja przyjazna dzieciom (źródło: www.unicef.pl)...

:: "Twoje Prawa - Dominik odpowiada na listy" (źródło: www.unicef.pl)...

:: Prawa Dziecka - Materiały dydaktyczne dla nauczycieli" (źródło: www.unicef.pl)...

:: nagrodzone przez Rzecznika Praw Dziecka scenariusze zajęć w szkołach ponadpodstawowych [.zip] (źródło: www.brpd.gov.pl)...

:: zestawienie bibliograficzne dotyczące tematu "Prawa Dziecka" (kwerendy dokonał i opracował - Waldemar Cieślok)...

:: www.unicef.pl...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka...

:: Biuro Rzecznika Praw Dziecka - strefa młodych...

początek strony...

Prawa Ucznia..., ale także Jego Obowiązki

3.09.2018 r.

początek strony...

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla ośmioletniej Szkoły Podstawowej - będzie dotyczyć w zakresie klasy 7 i 8 SP w klasie 1 OSM od roku szkolnego 2017/2018 oraz w klasie 2 OSM od roku szkolnego 2018/2019.

:: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

:: Załącznik nr 2 - Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej

początek strony...

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018 - komentarz

:: Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej - 2017/2018 - komentarz

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego - 2019/2020

Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego - od roku szkolnego 2019/2020będzie obowiązywać w klasie 3 POSM (w kolejnych latach kolejno w klasach 4, 5 i 6 POSM II st.).

:: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

początek strony...

Tematyczne zestawienia bibliograficzne przydatne w pracy nauczyciela szkoły muzycznej

3.09.2018 r.

:: psychologia muzyki...

:: muzyka - dydaktyka, metodyka, pedagogika...

:: muzyka - pedagogika instrumentalna (technika gry i interpetacja)...

:: szkoła muzyczna - wychowanie...

:: szkolnictwo muzyczne w Polsce...

początek strony...

Zgłoszenie wydarzenia artystycznego

:: formularz zgłoszenia...

początek strony...

Zgłoszenie sukcesu ucznia

:: formularz zgłoszenia...

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)