Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

Źródła finansowania inwestycji w ZSM w Szczecinie

9.09.2015

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

Koncertowe otwarcie

Kurier Szczeciński, 6.01.2017

początek strony...

Dzień Promocji Szkoły

1.02.2017

3 lutego 2017 r. będzie można obejrzeć Szkołę oraz wziąć udział w koncercie w nowej Sali Koncertowej. Uroczysty koncert rozpocznie się o godzinie 13:30. Wstęp jedynie na zaproszenia oraz wejściówki, które będzie można pobrać w sekretariacie na godzinę przed koncertem. Ilość miejsc ograniczona. Szkoła będzie otwarta dla Gości w godzinach od 11:00 do 16:00. Do obejrzenia między innymi: sala koncertowa, dwie sale kameralne, sala do rytmiki, bufet, sala fitness, wybrane sale dydaktyczne na każdym piętrze oraz korytarze i hol główny. Szczególnie gorąco zapraszamy kandydatów do naszej szkoły i ich rodziny.

początek strony...

Otwarcie Sali Koncertowej ZSM

Kurier Szczeciński, 4.02.2017

początek strony...

Zakup instrumentów i wyposażenie dla Zespołu Szkół Muzycznych

4.08.2016

Dnia 27.07.2016 r. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie podpisał z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie”. Umowa będzie realizowana do 31.12.2016 r. i dotyczy zakupu instrumentów muzycznych i wyposażenia dydaktycznego. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

początek strony...

Kolejne etapy remontu i modernizacji ZSM - Hol Główny (2015)

14.09.2014

Projekt zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mini galeria nowych wnętrz Szkoły

początek strony...

Muzyk - nabiera kolorów

15.06.2015

źródło: Gazeta Wyborcza | Szczecin

zapraszamy do galerii...

początek strony...

Odnowiona zabytkowa elewacja od ul. Staromłyńskiej

15.06.2015

źródło: Głos Szczeciński

zapraszamy do galerii...

początek strony...

III - XIV etap remontu (2012-2014)

26.09.2014

Projekt zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mini galeria nowych wnętrz Szkoły

początek strony...

Hydroizolacja ścian piwnicznych budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie

19.09.2011

Z dniem 19.09.2011 Zespół Szkół Muzycznych w Szczecinie rozpoczął realizację zadania:

początek strony...

II etap remontu: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie (czerwiec - grudzień 2011)

06.02.2012

Dnia 28 grudnia 2011 r. zakończono II etap remontu piwnic budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Projekt zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mini galeria nowych wnętrz Szkoły

początek strony...

Remont piwnic budynku ZSM w Szczecinie - II etap

01.06.2011

Dnia 12.05.2011 r. w Warszawie podpisano umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dofinansowania remontu piwnic Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie pod nazwą: "Remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie w celu utworzenia sal dydaktycznych - II etap" w ramach Programu Infrastruktura Kultury.

Remont dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

początek strony...

I etap remontu: modernizacja pomieszczeń piwnicznych w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie (czerwiec - grudzień 2010)

Dnia 31 grudnia 2010 r. zakończono I etap remontu piwnic budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Projekt zrealizowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mini galeria nowych wnętrz Szkoły


początek strony...

Nota prasowa - Kurier 30 października 2008 r.

początek strony...

Konferencja prasowa z dnia 29 października 2008 r.

Znajdziesz tu informacje na następujące tematy:

Pałacyk Velthusena - trochę historii

Budynek usytuowany w narożniku ulic Staromłyńskiej i Łaziebnej, w którym mieści się Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego, został zbudowany w latach 1777-1787 na zamówienie kupca G. Chriśtiana Velthusena na fundamentach rezydencji z 1725 r. Za czasów Velthusena, kamienica pełniła funkcje rezydencjalne i magazynowe (skład win). Z tego też okresu pochodzi zachowany do dziś wystrój elewacji, łączący elementy baroku i klasycyzmu...

Obecny stan techniczny budynku - wybrane nieprawidłowości i zaniedbania (Orzeczenie techniczne ZAP/BO/3736/02 z października 2004 roku)...

Historia projektu i modernizacji szkoły (lata 2004-2008)

Wrzesień 2004 - Ekspertyza stanu technicznego budynku Szkoły przez nową Dyrekcję. Podjęcie decyzji przez Dyrektora Szkoły Panią Danutę Rozdziewicz i ówczesnego szefa administracji Pana Ryszarda Markowa o ratowaniu zabytkowej siedziby ZSM. Październik 2004r. - Powiadomienie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i władz Miasta Szczecina o katastrofalnym stanie XVIII-wiecznego, zabytkowego Pałacyku Velthusena - siedziby Szkoły. Listopad 2004r. - Nawiązanie ścisłej współpracy z Radą Rodziców Rodziców w celu wspólnego działania na rzecz Szkoły. Włączenie lokalnej prasy (Kurier Szczeciński,Gazeta Wyborcza,Głos Szczeciński) celem nagłośnienia problemu...

czytaj całość...

początek strony...

Historia projektu i modernizacji szkoły

 • - Wrzesień 2004 r. - Ekspertyza stanu technicznego budynku Szkoły przez nową Dyrekcję.
 • - Podjęcie decyzji przez Dyrektora Szkoły Panią Danutę Rozdziewicz i ówczesnego szefa administracji Pana Ryszarda Markowa o ratowaniu zabytkowej siedziby ZSM.
 • - Październik 2004 r.. - Powiadomienie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i władz Miasta Szczecina o katastrofalnym stanie XVIII-wiecznego, zabytkowego Pałacyku Velthusena - siedziby Szkoły.
 • - Listopad 2004 r. - Nawiązanie ścisłej współpracy z Radą Rodziców Rodziców celu wspólnego działania na rzecz Szkoły.
 • - Włączenie lokalnej prasy (Kurier Szczeciński,Gazeta Wyborcza,Głos Szczeciński) celem nagłośnienia problemu.
 • - Grudzień 2004 r. - Pozyskanie opieki konserwatorskiej i niezbędnych ekspertyz Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i powiadomienie o pilnej potrzebie remontu zabytkowej siedziby Szkoły.
 • - Styczeń 2005 r. Wizyta eksperta budowlanego z CEA w celu potwierdzenia fatalnego stanu budynku i poparcia starań Dyrekcji Szkoły o fundusze na remont i modernizację budynku Szkoły.
 • - Marzec - listopad 2005 r. - Starania Dyrekcji Szkoły w celu pozyskania dotacji na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji budynku.
 • - Listopad 2005 r. - Otrzymanie dotacji celowej z Ministerstwa na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji zabytkowego budynku Szkoły.
 • - Wynegocjowanie z Zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków przez Dyrekcję Szkoły możliwości nadbudowy 3 kondygnacji budynku Szkoły.
 • - Grudzień 2005 r. - styczeń 2006 r.: Przeprowadzenie nieograniczonego przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji zabytkowego budynku Szkoły.
 • - Powołanie Komisji Przetargowej
 • - Wyłonienie Wykonawcy - Firmy "Architektom" Projektowanie Budowlane Dorota Bułka
 • - 16.02.2006 r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji zabytkowego budynku Szkoły.
 • - Sierpień 2007 r. - Złożenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem wnioskiem wnioskiem pozwoleniu na budowę UM Szczecina.
 • - Czerwiec 2008 r. - Otrzymanie pozwolenia na budowę .
 • - Wrzesień 2008 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie remontu szkoły z Budżetu XI Osi Priorytetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich (działanie 11.3. rozwój szkolnictwa artystycznego).
 • - Maj 2009 r. – Ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie remontu Szkoły z Budżetu XI Osi Priorytetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Strategii Kultury i Funduszy Europejskich (działanie 11.3. rozwój szkolnictwa artystycznego) z rekomendacją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
 • - Wrzesień 2009 r. – Rekomendacje Wojewody Zachodniopomorskiego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecina, posłów Platformy Obywatelskiej: Magdaleny Kochan, Arkadiusza Litwińskiego, Sławomira Preissa starań Dyrekcji Szkoły o ponowne rozpatrzenie wniosku.
 • - Listopad 2009 r. – Złożenie wniosku z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Infrastruktura Kultury”.
 •  

początek strony...

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)