Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

VIII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy o zasięgu międzynarodowym

22.11.2017

:: www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl...

IX Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny

29.11.2017

W dniach 1-5 marca 2018 r. odbędzie się IX Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny dla uczniów Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia. Jest formą bezpiecznej rywalizacji między najmłodszymi artystami, a także sposobem propagowania muzyki perkusyjnej wśród dzieci i młodzieży. Jest to impreza cykliczna, organizowana co dwa lata o prawie dwudziestoletniej tradycji i charakterze rozwojowym, mająca swoje stałe miejsce w świadomości edukacyjnej polskiego środowiska perkusyjnego. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu grupach. Trzy grupy w rywalizacji uczniów SM I stopnia i dwie grupy SM II stopnia. Celem konkursu jest podnoszenie poziomu nauczania, wymiana doświadczenia pedagogicznego oraz integracja polskiego perkusyjnego środowiska muzycznego. Zapraszamy do Szczecina, Dariusz Jagiełło.

:: regulamin konkursu...

:: karta zgłoszenia - SM I st...

:: karta zgłoszenia - SM II st...

:: harmonogram przesłuchań...

:: wyniki konkursu...

początek strony...

III Ogólnopolski Konkurs Altówkowy im. Dominika Rutkowskiego - 22-23 listopada 2016 r.

4.07.2016

Projekt stworzenia Ogólnopolskiego Konkursu Altówkowego im. Dominika Rutkowskiego narodził się z inicjatywy środowiska Pedagogów Szkół Muzycznych Szczecina. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w listopadzie 2012 roku – w pierwszą rocznicę śmierci Dominika Rutkowskiego - znakomitego artysty, muzyka i pedagoga, który całe swoje życie poświęcił Muzyce i kształceniu młodych utalentowanych ludzi na poszczególnych stopniach ich rozwoju.

:: wspomnienie o Dominiku Rutkowskim i Stanisławie Sadłowskim...

początek strony...

Zabrzmiały altówki...

29.11.2016

początek strony...

V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny - 28-31 marca 2017 r.

4.07.2016

V Zachodniopomorski Konkurs Pianistyczny o zasięgu ogólnopolskim to kontynuacja czterech poprzednich edycji konkursu, które miały miejsce w latach 2009 - 2015. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół muzycznych II stopnia.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja muzyki fortepianowej, stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności na forum ogólnopolskim, konfrontacja poziomu i osiągnięć pianistycznych oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych. Ideą konkursu jest promocja Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego oraz stworzenie przestrzeni do spotkania środowiska muzycznego pianistów - uczniów, pedagogów, artystów, solistów, miłośników muzyki fortepianowej.

Specyfiką Konkursu jest propagowanie twórczości wybitnych kompozytorów szczecińskich, w programie znajduje się obowiązkowy utwór szczecińskiego kompozytora Jaromira Gajewskiego, napisany specjalnie dla potrzeb konkursu. Najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego zostanie nagradzaną Nagrodą Specjalną ufundowaną przez dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum” – prof. Bohdana Boguszewskiego.

Konkurs odbywać się będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Szczecin, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kandydatów oceniać będzie grono jurorskie złożone z najwybitniejszych polskich pianistów-pedagogów: prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski – przewodniczący Jury, AM w Poznaniu, prof. dr hab. Maria Murawska – AM w Bydgoszczy, prof. dr hab. Waldemar Wojtal - AM w Gdańsku, AS w Szczecinie, dr hab. Joanna Marcinkowska – prof. AM w Poznaniu, dr hab. Michał Szczepański – AM we Wrocławiu.

Uroczyste otwarcie imprezy, odbędzie się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Szczecinie, dnia 28 marca 2017 r., które uświetni recital dr. hab. Michała Szczepańskiego z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, jednego z najwybitniejszych pianistów polskich, laureata licznych sukcesów w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Koncert laureatów odbędzie się 30 marca 2017 r. o godzinie 18:00. Podczas uroczystości wręczona zostanie nagroda Grand Prix ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin. Laureaci pierwszych miejsc, poszczególnych grup, otrzymają nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach konkursu odbędą się także lekcje mistrzowskie oraz warsztaty pianistyczne dla uczniów i nauczycieli klas fortepianu prowadzone przez Jurorów konkursu, znakomitych solistów i uznanych pedagogów.

W ramach nagrody głównej laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodą w postaci recitalu w Sali Kameralnej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ufundowanej przez panią dyrektor Dorotę Serwę oraz w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ufundowana przez panią dyrektor Barbarę Igielską. Nagrodą dla finalistów konkursu będą także recitale ufundowane przez pana Artura Szklenera – dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie, pana Artura Duszyńskiego – dyrektora Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, panią Annę Ryl – dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach.

Sponsorami konkursu są: Rada Rodziców ZSM, Stowarzyszenie Muzyk, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – oddział we Wrocławiu i koło w Szczecinie, Restauracja Plenty, Hotel Campanile, Kwiaciarnia Grota, DUX.

Fortepian na konkurs udostępniła firma YAMAHA.

Konkurs został dofinansowany ze środków Miasta Szczecin, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

***

Szanowni Uczestnicy V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego. Uprzejmie informujemy, że w ramach V Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego w dniu 31.03.2017 r. przeprowadzone będą Lekcje Mistrzowskie z Jurorami. Chętne osoby prosimy o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 20.03.2017 r. drogą mailową na adres sekretariat@zsm2.szczecin.pl lub telefonicznie: p. Iwona Kołodzińska 661-915-602. Ilość lekcji jest ograniczona. O przyjęciu na Lekcje Mistrzowskie decyduje kolejność zgłoszenia.

:: Laureaci i wyróżnieni w V Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym...

:: próby, przesłuchania, sale...

:: regulamin...

:: harmonogram konkursu...

:: harmonogram przesłuchań i prób...

:: program konkursu...

:: karta zgłoszenia...

:: Jaromir Gajewski - MINIATURA 6...

Najlepsi pianisći na start!

Kurier Szczeciński 27.03.2017

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)