Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

COVID-19 - KOMUNIKATY DYREKTORA ZPSM - rok szokolny 2020/2021

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 1/21/22

W dniach 20 grudnia 2021 r. - 9 stycznia 2022 r. zmienia się organizacja pracy szkoły:

1. Realizacja lekcji instrumentu głównego odbywa się zdalnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach (zajęcia z perkusji, organów, klawesynu, harfy, kontrabasu, tuby) za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. odbywają się zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. próby przed konkursem) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie z opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela spowinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące POSM II st. oraz ogólnomuzyczne PSM I st. i w PSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, godziny rozpoczęcia lekcji są zgodne z dzwonkami wg planu stacjonarnego (oznacza to dłuższe przerwy między zajęciami).

7. Wszystkie zajęcia zdalne mają być prowadzone w trybie online, za pośrednictwem platformy Office365 i aplikacji Teams. Zajęcia online powinny być prowadzone przez nauczycieli na terenie szkoły. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być realizowane spoza szkoły za zgodą Dyrektora. Nauczyciele zobowiązani są do dołączenia Dyrekcji do poszczególnych zespołów (klas, grup, zespołów instrumentalnych).

8. W wybranych specjalnościach (perkusja, organy, klawesyn, harfa, kontrabas, tuba) oraz w przypadku braku instrumentu w domu możliwe jest korzystanie z sal ćwiczeniowych za zgodą Dyrektora Szkoły.

początek strony...

COVID-19 - KOMUNIKATY DYREKTORA ZPSM - rok szokolny 2020/2021

:: Aktualne komunikaty Dyrektora ZPSM dotyczące organizacji Szkoły związanej z epidemią Covid-19...

:: Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2...

:: Załącznik 1 do Procedury...

:: Załącznik 2 do Procedury...

:: Załącznik 3 do Procedury...

początek strony...

COVID-19 - Pomoc psychologiczna dla uczniów szkół artystycznych

początek strony...

COVID-19 - Bezpieczeństwo pracy z komputerem i w internecie

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 14/20/21

Komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły od dnia 17 maja 2021 r. do 29 maja 2021r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie we wszystkich klasach w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest stacjonarnie. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne, zajęcia akompaniamentu realizowane są stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

4. Zajęcia ogólnomuzyczne w klasach I - IV PSM I st. prowadzone są stacjonarnie.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. UWAGA - WAŻNE dla Uczniów/Rodziców Uczniów PSM II st. W przypadku trudności organizacyjnych związanych z uczestniczeniem w zajęciach artystycznych na terenie szkoły i w zajęciach ogólnomuzycznych zdalnie, uczniowie w pierwszej kolejności uczestniczą w zajęciach artystycznych. Informują nauczyciela przedmiotu ogólnomuzycznego poprzez dziennik elektroniczny/Teams o niemożności uczestniczenia w planowej lekcji, w celu ustalenia konsultacji zdalnej.

9. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie, w miarę dostępności sal ćwiczeniowych.

10. Zaplanowane nagrania w sali koncertowej w związku ze zgłoszeniem uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odbywają się zgodnie z planem z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Dni 25, 26, 27 maja 2021 r. – zgodnie z harmonogramem roku szkolnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w POSM II st. w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych, przedmioty artystyczne od godziny 14.00 odbywają się zgodnie z aktualnym planem zajęć.

Uwagi końcowe.

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 13/20/21

Komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły od dnia 4 maja 2021 r. do 15 maja 2021r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie we wszystkich klasach w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne, zajęcia akompaniamentu realizowane są zdalnie, zgodnie z opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Zajęcia ogólnomuzyczne w klasach I - IV PSM I st. prowadzone są stacjonarnie.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. Uczniowie klas dyplomowych POSM II st. i PSM II st. mają możliwość ćwiczenia na terenie szkoły za zgodą Dyrektora.

9. Uczniowie pozostałych klas mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie, w miarę dostępności sal ćwiczeniowych.

10. Zaplanowane nagrania w sali koncertowej w związku ze zgłoszeniem uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odbywają się zgodnie z planem z zachowaniem reżimu sanitarnego.

11. Dni 4, 5, 6 maja 2021 r. – zgodnie z harmonogramem roku szkolnego są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w POSM II st. w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i ogólnomuzycznych, przedmioty artystyczne od godziny 14.00 odbywają się zgodnie z aktualnym planem zajęć.

Uwagi końcowe.

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 12/20/21

Komunikat dotyczy organizacji pracy szkoły od dnia 22 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

1. Realizacja przedmiotu głównego w klasach dyplomowych POSM II st. i PSM II st. odbywa się stacjonarnie.

Realizacja lekcji przedmiotu głównego w pozostałych klasach w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. odbywa się zdalnie, za wyjątkiem specjalności: organy, klawesyn, harfa, perkusja, kontrabas. Czas trwania lekcji zdalnej ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w klasach dyplomowych POSM II st. i PSM II st. odbywają się stacjonarnie, w pozostałych klasach zajęcia akompaniamentu odbywają się zdalnie. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie. Czas trwania lekcji zdalnej ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie. Czas trwania lekcji zdalnej ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. Uczniowie klas dyplomowych POSM II st. i PSM II st. mają możliwość ćwiczenia na terenie szkoły za zgodą Dyrektora.

Pozostałym uczniom zawiesza się do odwołania możliwość ćwiczenia w szkole, z wyjątkiem specjalności: organy, klawesyn, harfa, perkusja, kontrabas.

Uczniowie wyżej wymienionych specjalności mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie.

9. Zaplanowane nagrania w sali koncertowej w związku ze zgłoszeniem uczniów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych odbywają się zgodnie z planem z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Uwagi końcowe.

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 11/20/21

Komunikat dotyczy organizacji pracy szkoły od dnia 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo, np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Nauczyciel deklaruje formę realizacji zajęć Dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w klasy III i IV PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia ogólnomuzyczne uczniów klasy I i II PSM I st. prowadzone są stacjonarnie.

7. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

Układ dzwonków w harmonogramie zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams w POSM II st.

8. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

9. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie.

10. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas II i VI POSM II st. oraz klas dyplomowych PSM II st. nastąpi po szczegółowej analizie potrzeb.

Uwagi końcowe.

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 10/20/21

Komunikat dotyczy organizacji pracy szkoły od dnia 14 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo, np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Nauczyciel deklaruje formę realizacji zajęć Dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w klasy III i IV PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia ogólnomuzyczne uczniów klasy I i II PSM I st. prowadzone są stacjonarnie.

7. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

Układ dzwonków w harmonogramie zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams w POSM II st.

8. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

9. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie.

10. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas II i VI POSM II st. oraz klas dyplomowych PSM II st. nastąpi po szczegółowej analizie potrzeb.

Uwagi końcowe.

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 9/20/21

29.01.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły organizacji pracy szkoły od dnia 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo, np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Nauczyciel deklaruje formę realizacji zajęć Dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w klasy III i IV PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia ogólnomuzyczne uczniów klasy I i II PSM I st. prowadzone są stacjonarnie.

7. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

Układ dzwonków w harmonogramie zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams w POSM II st.

8. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

9. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie.

10. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas II i VI POSM II st. oraz klas dyplomowych PSM II st. nastąpi po szczegółowej analizie potrzeb.

Uwagi końcowe.

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 8/20/21

17.01.2021 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący organizacji pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

1. Realizacja lekcji przedmiotu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo, np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Nauczyciel deklaruje formę realizacji zajęć Dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

Układ dzwonków w harmonogramie zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams w POSM II st.

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie. Wprowadza się ograniczenie korzystania z sal do ćwiczeń przez uczniów maksymalnie do godziny 19.00 z powodu niewystarczającej liczby personelu obsługi szkoły.

9. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas II i VI POSM II st. oraz klas dyplomowych PSM II st. nastąpi po szczegółowej analizie potrzeb.

10. Uwagi końcowe.

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 7/20/21

27.11.2019 r.

Komunikat dotyczy organizacji pracy szkoły od dnia 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. zmienia się organizacja pracy szkoły:

1. Realizacja lekcji instrumentu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo, np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Nauczyciel deklaruje formę realizacji zajęć Dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

Układ dzwonków w harmonogramie zajęć ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams w POSM II st.

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie.

9. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas II i VI POSM II st. oraz klas dyplomowych PSM II st. nastąpi po szczegółowej analizie potrzeb.

10. Uwagi końcowe. W dniach od 9.11.2020 r. do 22.12.2020 r.

początek strony...

COVID-19 - Komunikat Dyrektora ZPSM nr 6/20/21

7.11.2019 r.

Komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły od dnia 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.

Od dnia 9 listopada 2020r. do 29 listopada 2020r. zmienia się organizacja pracy szkoły:

1. Realizacja lekcji instrumentu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo, np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Nauczyciel deklaruje formę realizacji zajęć Dyrektorowi szkoły za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza następujący układ dzwonków:

7. Zajęcia w PSM II st. i w PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut wg planu dzwonków, który obowiązuje w planie stacjonarnym.

8. Uczniowie mają prawo ćwiczyć w szkole za zgodą Dyrektora maksymalnie dwie godziny dziennie.

9. Organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas II i VI POSM II st. oraz klas dyplomowych PSM II st. nastąpi po szczegółowej analizie potrzeb.

10. Uwagi końcowe

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 5/20/21

24.10.2020 r.

Od dnia 24 października do 8 listopada 2020r. zmienia się organizacja pracy szkoły:

1. Realizacja wszystkich zajęć lekcyjnych w klasach I – III PSM I st. odbywa się stacjonarnie, w uzasadnionych sytuacjach – jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach np. z powodu kwarantanny, możliwa jest transmisja zajęć ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika) po przez platformę Teams.

2. Realizacja lekcji instrumentu głównego odbywa się stacjonarnie w POSM II st., PSM II st. i w klasie czwartej PSM I st. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się zdalnie (lub hybrydowo) za pośrednictwem szkolnej platformy Teams. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy obowiązującym w trybie stacjonarnym.

3. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM II st. i w klasie czwartej PSM I st. mogą odbywać się w następujących wariantach: stacjonarnie, hybrydowo (np. jeden raz w szkole – jeden raz zdalnie) lub zdalnie; do wyboru przez nauczyciela po uzgodnieniu z uczniem /rodzicem. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy obowiązującym w trybie stacjonarnym.

4. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły możliwe jest prowadzenie zajęć stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy obowiązującym w trybie stacjonarnym.

5. Chór, orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie z opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams wg planu stacjonarnego.

6. W POSM II st. zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące prowadzone są zdalnie, za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

7. W PSM II st. i w klasie IV PSM I st. zajęcia ogólnomuzyczne prowadzone są zdalnie, za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

8. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące w POSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, co oznacza nowy układ dzwonków w planie zajęć zdalnych ogólnokształcących i ogólnomuzycznych na platformie Teams(w dzienniku elektronicznym układ dzwonków pozostaje jak w planie stacjonarnym!)
1 godzina lekcyjna 8.00 – 8.30
2 godzina lekcyjna 8.40 – 9.10
3 godzina lekcyjna 9.20 – 9.50
4 godzina lekcyjna 10.00 – 10.30
5 godzina lekcyjna 10.40 – 11.10
Przerwa 60 minut
6 godzina lekcyjna 12.10 – 12.40
7 godzina lekcyjna 12.50 – 13.20
8 godzina lekcyjna 13.30 – 14.00
9 godzina lekcyjna 14.10 – 14.40

9. Dla PSM II st. i PSM I st. oraz dla zajęć zbiorowych artystycznych (np. chór, orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne) w POSM II st., PSM II st. i PSM I st. zachowane aktualne (stacjonarne) dzwonki od 15.30, zajęcia zdalne ogólnomuzyczne realizowane po 30 minut.

10. Zajęcia zdalne ogólnomuzyczne i zbiorowe artystyczne (np. chór, orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne) w POSM II st., PSM II st. i PSM I st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut.

11. W związku ze zmianą harmonogramu dzwonków w POSM II st. należy dostosować plan zajęć przedmiotów artystycznych indywidualnych.

12. Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są w trybie online, za pośrednictwem platformy Office365 i aplikacji Teams.

Uwagi końcowe:
W dniach 26.10 – 7.11.2020 r.:
- szkoła będzie czynna: w od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 - 21.00, w sobotę od godziny 8.00 - 15.00
- administracja szkoły pracuje w trybie hybrydowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. 00 – 16.00
- dyżury Dyrekcji i kierowników sekcji odbywają się zdalnie za pośrednictwem poczty mailowej przez sekretariat lub poprzez dziennik elektroniczny

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 4/20/21 - AKTUALIZACJA

19.10.2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń w poszczególnych strefach zagrożenia związanych z rozwojem epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1830) i interpretację przepisów rozporządzenia opublikowaną na stronie CEA w dniu 19 października 2020 r. https://cea-art.pl/covid-19-ograniczenie-funkcjonowania-niektorych-szkol-artystycznych/ w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie od dnia 20 października 2020 r. następuje zmiana organizacji pracy szkoły.

Klasy I i II POSM II st. - wszystkie zajęcia prowadzone są w sposób stacjonarny.
Klasy III - VI POSM II st. - następuje ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie do realizacji przedmiotu głównego i akompaniamentu. Pozostałe przedmioty (ogólnomuzyczne, artystyczne, ogólnokształcące) prowadzone są zdalnie wg planu obowiązującego od 1 września 2020 r.
Plan zajęć przedmiotu głównego i akompaniamentu należy dostosować do aktualnej sytuacji związanej z nauką hybrydową w szkole.

W PSM I st. i PSM II st. następuje ograniczenie zajęć realizowanych stacjonarnie:
-w PSM I st. do nauki gry na poszczególnych instrumentach,
-w PSM II st. do przedmiotu głównego i akompaniamentu.
W odniesieniu do przedmiotów ogólnomuzycznych wprowadza się formę nauczania hybrydowego, co oznacza możliwość uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych, a w przypadku braku możliwości uczniowie uczestniczą w zajęciach online.
Pozostałe przedmioty artystyczne są realizowane zdalnie.

Wszystkie zajęcia zdalne mają być prowadzone w trybie online, za pośrednictwem platformy Office365 i aplikacji Teams.
Za zgodą Dyrektora Szkoły możliwe jest korzystanie z sal do ćwiczeń w ograniczonym zakresie (maksymalnie dwie godziny zegarowe).

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 3a/20/21 -
Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2

6.10.2020 r.

:: Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2 (aktualizacja 6.10.2020 r.)...

:: Załącznik 1 do Procedury (aktualizacja 6.10.2020 r.)...

:: Załącznik 2 do Procedury...

:: Załącznik 3 do Procedury...

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 3/20/21
Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2

28.08.2020 r.

:: Procedura organizacji pracy ZPSM w Szczecinie w czasie stanu epidemi SARS-CoV2...

:: Załącznik 1 do Procedury...

:: Załącznik 2 do Procedury...

:: Załącznik 3 do Procedury...

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 2/20/21 - Rada Pedagogiczna

24.08.2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że dnia 28 sierpnia 2020 r. o godzinie 12.00 odbędzie się Plenarna Rada Pedagogiczna w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk i obowiązkowa maseczka/przyłbica), zajmowanie miejsc z zachowaniem dystansu, minimum jedno miejsce wolne. Przewidywany czas trwania Rady Pedagogicznej do około godziny 15.00.

początek strony...

Komunikat Dyrektora ZPSM nr 1/20/21 - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

24.08.2020 r.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 r.:

Klasa I POSM II st. – godzina 10:00, sala koncertowa – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i zebranie informacyjne dla rodziców, zapraszamy uczniów klasy I i rodziców/opiekunów (po jednej osobie).

Klasa I PSM I st. i klasa I PSM II st. – godzina 14:00, sala koncertowa – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i zebranie informacyjne dla rodziców, zapraszamy uczniów klas I i rodziców/opiekunów (po jednej osobie).

Klasa II POSM II st. – godzina 8:30, sala koncertowa – spotkanie z wychowawcą.

Klasa III POSM II st. – godzina 11:30 – sala koncertowa – spotkanie z wychowawcą.

Klasa IVa POSM II st. – godzina 9:00, sala 112 – spotkanie z wychowawcą.

Klasa IVb POSM II st. – godzina 9:00, sala organowa – spotkanie z wychowawcą.

Klasa Va POSM II st. – godzina 9:00, sala 103 – spotkanie z wychowawcą.

Klasa Vb POSM II st. – godzina 9:00 sala 20 – spotkanie z wychowawcą.

Klasa VI POSM II st. – godzina 13:00 sala organowa – spotkanie z wychowawcą.

Klasy I, III, IV PSM II st. – godzina 14.30, sala organowa – spotkanie z opiekunem, rozdanie świadectw.

Klasy II, V, VI PSM II st. – godzina 14.30, sala 112 – spotkanie z opiekunem, rozdanie świadectw.

Klasy II – IV PSM I st. – godzina 15.30, sala koncertowa – rozpoczęcie roku szkolnego i zebranie organizacyjne z opiekunem klas, zapraszamy uczniów klas rodziców/opiekunów (po jednej osobie).

Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk i obowiązkowa maseczka/przyłbica), zajmowanie miejsc z zachowaniem dystansu, minimum jedno miejsce wolne.

początek strony...

UWAGA!!!

10.09.2020 r.

Przypominamy, że zgodnie z pkt. I.10 Procedury Organizacji Pracy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego dyżury kierownictwa szkoły odbywają się wyłącznie w systemie zdalnym za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie według następującego porządku:

Dyrektor ZPSM dr hab. Piotr Piechocki - wtorek, godz. 17:00-18:00.

Wicedyrektor ZPSM ds. kształcenia muzycznego mgr Renata Wilento - wtorek, godz. 15:30-16:30.

Wicedyrektor ZPSM ds. kształcenia ogólnego i ogólnomuzycznego mgr Dorota Kalinowska - środa, godz. 14:35-15:30

początek strony...

COVID-19 - Komunikaty Dyrektora ZPSM

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)