Aktualności  |   Kalendarium  |   Galeria  |   Kontakt  |   Ważne adresy  |   Logotyp ZPSM
Dyrekcja  |   Sekcje  |   Nauczyciele  |   Uczniowie  |  > Rodzice  |   PSM I st.  |   Klauzula Informacyjna RODO

Niniejsza strona www ZPSM w Szczecinie od dnia 29 marca 2022 r. jest stroną archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem: www.gov.pl/web/zpsmszczecin

Migawki pianistyczne

10.03.2022 r.

początek strony...

Fortepian w PSM I st, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

17.02.2021 r.

początek strony...

Obój, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

17.02.2021 r.

początek strony...

Waltornia, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

17.02.2021 r.

początek strony...

Organy, instrument dla Ciebie... - ZAPRASZAMY!

17.02.2021 r.

Nagarnia dokonano w Sali Organowej im. Carla Loewego ZPSM w Szczecinie

początek strony...

COVID-19 - KOMUNIKATY DYREKTORA ZPSM w roku szkolnym 2021/2022

W dniach 28 stycznia – 20 lutego 2022 r. zmienia się organizacja pracy szkoły.

1. Realizacja lekcji instrumentu głównego odbywa się zdalnie w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. W szczególnych przypadkach (zajęcia z perkusji, organów, klawesynu, harfy, kontrabasu, tuby) za zgodą Dyrektora Szkoły zajęcia mogą odbywać się stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

2. Zajęcia akompaniamentu w POSM II st., PSM I st. i PSM II st. odbywają się zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. próby przed konkursem) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania zajęć ma być zgodny z wyznaczonym dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

3. Fortepian obowiązkowy w POSM II st. i PSM II st. oraz fortepian dodatkowy w PSM I st. prowadzony jest zdalnie, w szczególnych sytuacjach (np. brak instrumentu w domu) za zgodą Dyrektora Szkoły - stacjonarnie. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

4. Chór POSM II st., PSM II st. i PSM I st., orkiestra, orkiestra dęta, big band, zespoły kameralne realizowane są zdalnie, zgodnie z opracowaną i przyjętą metodą pracy przez nauczyciela, na platformie Teams. Wybrana metoda pracy przez nauczyciela powinna być zaakceptowana przez Dyrekcję. Czas trwania lekcji ma być zgodny z wyznaczonym czasem dla danej klasy w trybie stacjonarnym.

5. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące w POSM II st. oraz zajęcia ogólnomuzyczne w PSM I st. i PSM II st. prowadzone są zdalnie za pośrednictwem szkolnej platformy Teams.

6. Zajęcia ogólnomuzyczne i ogólnokształcące POSM II st. oraz ogólno muzyczne PSM I st. i w PSM II st. odbywają się wg planu stacjonarnego. Godzina lekcyjna trwa 30 minut, godziny rozpoczęcia lekcji są zgodne z dzwonkami wg planu stacjonarnego (oznacza to dłuższe przerwy między zajęciami).

7. Wszystkie zajęcia zdalne mają być prowadzone w trybie online, za pośrednictwem platformy Office365 i aplikacji Teams. Zajęcia online powinny być prowadzone przez nauczycieli na terenie szkoły. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być realizowane spoza szkoły za zgodą Dyrektora. Nauczyciele zobowiązani są do dołączenia Dyrekcji do poszczególnych zespołów (klas, grup, zespołów instrumentalnych).

8. W wybranych specjalnościach (perkusja, organy, klawesyn, harfa, kontrabas, tuba) oraz w przypadku braku instrumentu w domu możliwe jest korzystanie z sal ćwiczeniowych za zgodą Dyrektora Szkoły.

9. Dopuszcza się prowadzenie konsultacji indywidualnych lub grupowych w formie stacjonarnej dla uczniów klas dyplomowych z przedmiotów artystycznych i ogólnomuzycznych, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego. Termin oraz sposób przeprowadzenia konsultacji ustala nauczyciel.

:: Procedura organizacji pracy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie od 1 września 2021 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie stanu epidemii...

:: Załącznik 1 do Procedury - Regulamin przebywania na terenie szkoły...

:: Załącznik 2 do Procedury...

:: Załącznik 3 do Procedury...

:: List Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego...

:: Szczepienia - rekomendacja dla rodziców...

:: Szczepienia - rekomendacja dla szkół...

:: Archiwum komunikatów dyrektora szkoły związanych z epidemią COVID-19...

początek strony...

Krzysztof Penderecki (1933-2020)

26.03.2022 r.

Treść Klepsydry:
Urna z prochami śp. Prof. Krzysztofa Pendereckiego zostanie wystawiona w Bazylice św. Floriana w Krakowie przy ulicy Warszawskiej we wtorek, 29 marca 2022 r. o godz. 9:30 Kondukt pogrzebowy wyruszy z Bazyliki św. Floriana o godz. 11:00 przez Plac Matejski, ul. Floriańską, Rynek Główny, ul. Grodzką do Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 12:00, po czym urna z prochami zostanie złożona w krypcie Panteonu Narodowego. Żona i Rodzina

początek strony...

X Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy - 6-9 kwietnia 2022 r.

23.10.2021 r.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

aby powiększyć, kliknij plakat...

:: www.festiwalklarnetowy.szczecin.pl...

początek strony...

Koncert Chopinowski

22.03.2022 r.

Sekcja Instrumentów Klawiszowych i Harfy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie zaprasza na doroczny koncert poświęcony twórczości Fryderyka Chopina. Wystąpią uczniowie klas fortepianu głównego. Koncert rozpocznie się o godz. 19, w poniedziałek 28 marca, w Sali Koncertowej Szkoły przy ul. Staromłyńskiej 13. Serdecznie zapraszamy!

początek strony...

XIV Kurs Improwizacji organowej i fortepianowej

23.02.2022 r.

Plan Kursu
22 marca 2022 r., godz. 9:00 - 13:30
Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej - Sala Koncertowa ZPSM

22 marca 2022 r.,godz. 15:00 – 19:00
Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej - Sala Organowa im. Carla Loewe ZPSM

23 marca 2022 r., godz. 9:00 – 11:00
Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej - Sala Koncertowa ZPSM

23 marca 2022 r., godz. 13:00 – 18:00
Kurs Improwizacji Organowej - Sala Organowa im. Carla Loewe ZPSM

24 marca 2022 r., godz. 9:00 – 12:00
Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej - Sala Organowa im. Carla Loewe ZPSM

24 marca 2022 r., godz. 12:30 – 15:00
Kurs Improwizacji Organowej i Fortepianowej - Sala Organowa im. Carla Loewe ZPSM

Zakończenie Kursu: Koncert Finałowy, rozdanie dyplomów uczestnictwa

początek strony...

Zachodniopomorskie Forum Artystyczne

18.02.2022 r.

:: Program...

początek strony...

XI Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny - 3-6 marca 2022 r.

10.01.2022 r.

:: Regulamin...

:: Karta zgłoszenia i oświadczenie RODO...

:: Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego - 3-6 marca 2022 r....

początek strony...

11 listopada - 11:11

6.12.2021 r.

początek strony...

Uroczyste Pasowanie Uczniów Klas Pierwszych ZPSM

30.09.2021 r.

5 października 2021 r. (wtorek) w Sali Koncertowej ZPSM odbędzie się Uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych POSM II st. o godz. 11:40, PSM I st. i PSM II st. o godz. 16:30. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną ograniczona została ilość osób towarzyszących (1 osoba rodzic/opiekun).

Uroczystość połączona jest z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzyki. Serdecznie zapraszamy.

początek strony...

Nasza I klasa w PSM I st. w ZPSM w Szczecinie

4.10.2021 r.

foto. Aleksandra Pstrągowska

foto. Aleksandra Pstrągowska

foto. Aleksandra Pstrągowska

początek strony...

Katalog Biblioteki ZPSM - dostępny online - Zapraszamy!

28.08.202 r.

Zakładając konto i logując się w katalogu MolNet+ ZPSM zyskujesz dostęp do możliwości zamawiania wypożyczeń książek i nut przez internet. Wystarczy już przyjść do Biblioteki ZPSM i odebrać zamówione materiały...

Procedura jest następująca: 1) przez dziennik Librus wyślij nauczycielowi bibliotekarzowi swój adres mailowy, aby móc założyć konto biblioteczne (jednorazowo), 2) następnie, gdy otrzymasz przez dziennik Librus mailową informację zwrotną – załóż swoje konto (jednorazowo)/zaloguj się w katalogu MolNet+ na stronie www Szkoły, 3) wyszukaj w katalogu MolNet+ potrzebne książki, nuty (system poinformuje Cię czy są one dostępne) i zamów je, 4) po otrzymaniu mailowej informacji zwrotnej zgłoś się do Biblioteki ZPSM po odbiór zamówionych materiałów.

Zapraszamy do korzystania!

Katalog Biblioteki ZPSM...

początek strony...

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2020/2021

23.11.2021 r.

Stypendia Artystyczne Miasta Szczecin za rok szkolny 2020/2021 otrzymali następujący uczniowie: Milana Biały (klasa 4 PSM I st.) – klasa fortepianu Krzysztofa Figla, Kamil Borsuk (klasa 6 PSM II st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Alicja Dramska (klasa 5 PSM I st.) – klasa akordeonu Bogdana Górnika, Irena Kiełbasińska (klasa 4 POSM II st.) – klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej, Wiktor Komorowski (klasa 6 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz, Mateusz Rogowski (klasa 4 POSM II st.) – klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego, Benedykt Symon (absolwent POSM II st.) – klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej, Maciej Zaczko (klasa 2 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz.

Gratulujemy!

początek strony...

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4.11.2021 r.

Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał: Wiktor Komorowski (klasa 6 POSM II st.) – klasa fagotu Edyty Moroz. Gratulujemy!

 

początek strony...

Stypendium Prezesa Rady Ministrów - Premiera RP Mateusza Morawieckiego

4.11.2021 r.

Maja Krzemień - uczennica klasy oboju Grzegorza Święciochowskiego (klasa 6 POSM II st.) oraz Agata Wasik - uczennica klasy rytmiki Artemidy Ikonomu-Cichockiej (klasa 5 POSM II st.), w roku szkolnym 2020/2021 otrzymały promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w Szkole i tym samym po weryfikacji Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy!

początek strony...

dr hab. Piotr Piechocki - Honorowym Profesorem Oświaty

14.10.2020 r.

 

:: Piotr Piechocki - muzyk, pedagog, dyrektor...

początek strony...

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska, Mateusz Rogowski - przygotowanie: Aleksandra Pstrągowska. Prezentacja konkursowa.

11.03.2021 r.

Anton Arensky - 12 Pieces Op. 66, V. Elegia; Jan Wachowski - Toccata na 2 fortepiany

początek strony...

I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Pianistyczmym Muzyki Polskiej w Gdańsku - Milana Biały

22.12.2020 r.

F. Kuhlau - Sonatina C-dur, Op. 88 nr 1; T. Szeligowski - Malinconia; J. Ekier - Kolorowanki na fortepian, cz. 5

początek strony...

I nagroda w kategorii zespoły kameralne w International Moscow Music Online-Competition dla duetu fortepianowego - PIANO DUO Aleksandra Pstrągowska, Krzysztof Figiel

20.12.2020 r.

W. A. Mozart - Sonata in D for piano four hands, KV 381, I. Allegro; F. Liszt - Hungarian Rapsody No. 2 for piano four hands (arr. F. Bendel)

początek strony...

Bella Ciao! - Klasa VI POSM II st., o naszej Szkole...

11.02.2019 r.

początek strony...

Sukcesy naszych uczniów

rok szkolny 2021/2022

Irena Kiełbasińska (kl. 4 POSM II st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: wyróżnienie w grupie V w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym - Sosnowiec, 1-22.01.2022 r.

Ewa Mydłowska (kl. 5 POSM II st.) - klasa fletu Sylwii Kędzierskiej-Nowak: kwalifikacja do finału w London Classical Music Competition - Londyn, 15.01.2022 r.

Ewa Mydłowska (kl. 5 POSM II st.) - klasa fletu Sylwii Kędzierskiej-Nowak: I miejsce w International Music Competition held in December 2021 by IYMC Atlanta - Atlanta, 25-27.01.2022 r.

Wiktor Komorowski (kl. 6 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Ziemasa Pasaka - Łotwa, 22.01.2022 r.

Wiktor Komorowski (kl. 6 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w VI Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowym - Wadowice, 14-16.01.2022 r.

Maciej Zaczko (kl. 2 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Ziemasa Pasaka - Łotwa, 22.01.2022 r.

Maciej Zaczko (kl. 2 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w VI Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowym - Wadowice, 14-16.01.2022 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym - Sosnowiec, 1-22.01.2022 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: III miejsce w I International Music Competition Małopolska 2022 - Tuchów, 20.01.2022 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym - Lubiąż, 15-16.01.2022 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: wyróżnienie w XXV Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. I. J. Paderewskiego - Tuchów, 13-14.01.2022 r.

Wiktoria Babińska (kl. 3 PSM II st.) - przygotowanie Dorota Maciejewska: III miejsce w kategorii III w Konkursie "Szkolna miniatura fortepianowa 2022" - Szczecin, 23.01.2022 r.

Stanisław Dzięgielewski (kl. 2 PSM II st.) - przygotowanie Dorota Maciejewska: II miejsce w kategorii I w Konkursie "Szkolna miniatura fortepianowa 2022" - Szczecin, 23.01.2022 r.

Miłosz Otto (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Maria Bogaczka-Bobik: III miejsce w kategorii III w Konkursie "Szkolna miniatura fortepianowa 2022" - Szczecin, 23.01.2022 r.

Mikołaj Ciesielczyk (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Maria Bogaczka-Bobik: III miejsce w kategorii I w Konkursie "Szkolna miniatura fortepianowa 2022" - Szczecin, 23.01.2022 r.

Theodor Koellner (kl. 1 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: III miejsce w kategorii V w VI Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej - Szczecin, 9.12.2021 r.

Antoni Sorówka (kl. 6 POSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I miejsce w kategorii VII w VI Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej - Szczecin, 9.12.2021 r.

Kamil Borsuk (kl. 6 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I miejsce w kategorii VII w VI Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej - Szczecin, 9.12.2021 r.

Antoni Pastusiak (kl. 6 PSM II st.) - klasa akordeonu Bogdana Górnika: I miejsce w kategorii II w VI Zachodniopomorskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej - Szczecin, 9.12.2021 r.

Amelia Krzyżanowska (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Dorota Kalinowska: kwalifikacja do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej, Historia Muzyki - Szczecin, 14.12.2021 r.

Konrad Szymonko (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Dorota Kalinowska: kwalifikacja do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej, Historia Muzyki - Szczecin, 14.12.2021 r.

Maja Krzemień (kl. 6 POSM II st.) - przygotowanie Dorota Kalinowska: kwalifikacja do etapu okręgowego Olimpiady Artystycznej, Historia Muzyki - Szczecin, 14.12.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym „Zimowe impresje” - Kraków, 11-12.12.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: I miejsce w VI Paris International Music Competition - Paryż, 1.12-1.01.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: I miejsce w WORLD OPEN Music Competition - Belgrad, 20.12.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: wyróżnienie w XII Konkursie Pianistycznym im. T. Szeligowskiego - Poznań, 3-4.12.2021 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 4 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: wyróżnienie w grupie IV w XV Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki Fortepianowej - Toruń, 7-9.12.2021 r.

Wiktor Komorowski (kl. 6 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: I miejsce w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowo-Obojowym - Bytom, 3.12.2021 r.

Gabriela Adamczyk (kl. 2 POSM II st.) - przygotowanie Anna Wójcik: wyróżnienie w grupie II w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie - Bolesławiec-Kruszyna, 19.11.2021 r.

Karolina Wichucka (kl. 5 POSM II st.) - przygotowanie Anna Wójcik: wyróżnienie w grupie III w XI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Na Najpiękniejszy List Pisany Odręcznie - Bolesławiec-Kruszyna, 19.11.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: srebrny dyplom w VIII Regionalnym Konkursie Pianistycznym Szkół Muzycznych I st. Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin, 27.11.01.2021 r.

Milena Rak (kl. 2 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: srebrny dyplom w VIII Regionalnym Konkursie Pianistycznym Szkół Muzycznych I st. Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin, 27.11.01.2021 r.

Tymoteusz Pławski (kl. 3 PSM I st.) - klasa fortepianu Aleksandry Pstrągowskiej: Złoty Dyplom w grupie II w VIII Regionalnym Konkursie Pianistyczny Szkół Muzycznych I st. Województwa Zachodniopomorskiego - Szczecin, 27.11.2021 r.

Ewa Mydłowska (kl. 5 POSM II st.) - klasa fletu Sylwii Kędzierskiej-Nowak: II miejsce w International Youht Music Competitions Atlanta,USA Modern and Contemporary Music International Competition - Atalnata (USA), 19.11.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: II miejsce w XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Dziesięciolatków - Opole, 18.11.2021 r.

Antonina Havar (kl. 3 POSM II st.) - klasa fortepianu Eleny Swiridenko: III miejsce w kategorii D w XII International Competition "Giovani Musicisti" Citta di Treviso - Treviso, 10.10.2021 r.

Maciej Zaczko (kl. 2 POSM II st.) - klasa fagotu Edyty Moroz: wyróżnienie w XXVIII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych - Poznań, 12-13.11.2021 r.

Duet fortepianowy w składzie: Irena Kiełbasińska (kl. 4 POSM II st.), Mateusz Rogowski (kl. 4 POSM II st.) - przygotowanie Aleksandra Pstrągowska: I miejsce w kategorii duety w XXXVIII Konkursie Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I i II st. - Wrocław, 25-27.10.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: II miejsce w III Międzynarodowym Chopinowski Konkursie Pianistycznym - Wiedeń, 10.10.2021 r.

Milana Biały (kl. 4 PSM I st.) - klasa fortepianu Krzysztofa Figla: II miejsce w III Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Pianistyczny - Leżajsk, 31.08.2021 r.

Marta Kurzajewska (kl. 4 PSM II st.) - klasa fortepianu Pawła Gorczyńskiego: III miejsce w grupie XI w XII World Open Online Music Competition - Belgrad, 31.08.2021 r.

początek strony...

Wirtualny spacer po naszej Szkole - Zapraszamy!

24.01.2017

początek strony...

copyright © 2011-2020 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie | Design by: W. Cieślok (ZPSM)